Bodnárné Gáspár Zsuzsa

Bodnárné Gáspár Zsuzsa

Ügyvezető Igazgató

A cég megalapítása óta ügyvezető igazgatója a vállalatnak.
A cég vezetése mellett rész vesz az egyes projektek menedzselésében, kivitelezésében és aktív kapcsolatot tart az ügyfelekkel és a beszállítókkal.
Az irányítása alatt a vállalat pályázatot nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával „Prototípus, termék-, technológia és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú pályázaton, mellyel a vállalat előtt a hazai ügyfelek mellet megnyílnak a nemzetközi piaci lehetőségek is.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: bodnarne.zsuzsa@bofood.hu

Bodnár István

Bodnár István

Kutató-fejlesztő mérnök

Belföldi és külföldi fejlesztési és kivitelezési projektek vezetője elsősorban élelmiszeripar területén.
Több mint 20 éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik az ipari gyártásban, gyártási problémák kezelésében, a technológiák, receptúrák és ipari berendezések fejlesztésében. Az utóbbi években több más iparágban is fejlesztett eljárásokat és berendezéseket, melyek új innovatív megoldásokhoz vezettek az adott iparágban.

Feltalálója a szabadalmi eljárás alatt lévő „Eljárás és berendezés két, vagy több összetevőjű, hőre keményedő élelmiszer elsősorban tojásrúd előállítására” című találmánynak.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: bodnar.istvan@bofood.hu

Nyári Tímea

Nyári Tímea

Projekt koordinátor

Közgazdasági és ügyviteli tapasztalatokkal rendelkező kollégánk, aki a Management napi munkájának támogatása mellett kimutatások, prezentációk, jegyzőkönyvek és üzleti anyagok elkészítését végzi.

Aktív és folyamatos kapcsolatot tart megrendelőinkkel, beszállítóinkkal és a hivatalos szervekkel.

Az elnyert pályázatok dokumentációs anyagainak naprakész vezetését, valamint a számlázási és munkaerő felvétellel kapcsolatos ügyintézési feladatokban nyújt segítséget.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: nyari.timea@bofood.hu

Somogyi Júlia

Somogyi Júlia

Projekt technikus

A vállalkozás tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, dokumentálási, és havi zárási feladatok végzése a vállalat irányítási rendszerben, valamint az ügyvezető, a projekt vezető, és a projekt koordinátor napi munkájának a segítése.

A projektekben előirányzott beépülő anyagok megrendelése, készletezése.

A felhasznált anyagok beépülésének, és technológiai folyamatok, fejlesztések nyomon követése, dokumentálása.

A sikeres projekt elszámolásához szükséges műszaki dokumentációk jegyzőkönyvek, kimutatások, riportok készítése.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail:somogyi.julia@bofood.hu

Horváth Izabella Ingrid

Horváth Izabella Ingrid

Projekt technikus

A vállalkozás tevékenységével kapcsolatos napi iktatási, adminisztratív, és dokumentálási feladatok ellátása,

valamint az ügyvezető, a projekt manager és a projekt koordinátor napi munkájának segítése.

A projektben a szükséges eszközök, beépülő anyagok beszerzése, annak anyagfelhasználás,

a beépülés nyomon követése, dokumentálása.

Általános beszerzések készletkezelése, beérkezett áruk szállítóleveleinek, számláinak iktatása.

A sikeres projekt elszámolásához szükséges műszaki dokumentációk, jegyzőkönyvek,

riportok készítése

Telefon: +36-22/200-286
E-mail:horvath.izabella@bofood.hu

Sarok Károly

Sarok Károly

Műszaki-Kivitelezési csoport vezető

A vállalat projektjeinek és üzleti terveinek megfelelően koordinálja a gyártási feladatokat.

Az egyedi gépek, berendezések gyártáshoz kapcsolódó adminisztrációs, beszerzési és készletezési folyamatok felügyelete és irányítása.

A beszerzett áruk raktározásának és készletezésének nyomon követése.

Riportok, jelentések, prezentációk készítése a folyamatban lévő projektekről.

 

Telefon:+36 22/200-286

E-mail: sarok.karoly@bofood.hu

Fónad Sándor

Fónad Sándor

Kutató-fejlesztő mérnök

Főbb feladatai közé tartozik a szakmai követelményeknek megfelelő, a felhasználó számára érthető, átfogó, a műszaki leírást, az automatizálás szintjének megfelelő üzemeltetési útmutatót és karbantartási utasítást tartalmazó írásos- és rajzdokumentáció összeállítása az egyes projekt elemek, infrastrukturális egységek (víz-, elektromos, stb. hálózatok), valamint az egyes berendezések dokumentációjának egységes szerkezetbe foglalása.

Részt vesz az egyedi gyártású berendezések részegységeinek tervezésében, illetve elkészíti azok műszaki dokumentációját.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: fonad.sandor@bofood.hu

Gáspár Tibor

Gáspár Tibor

Projekt technikus

A vállalt projektjeiben megtervezi, koordinálja, felügyeli és ellenőrzi a vállalat marketing tevékenységét, valamint segíti a projektben részt vevők illetve a projektvezető napi munkáját.

Naprakészen tartja a vállalat kommunikációs felületeit.

Munkája során aktív kapcsolatot tart fenn az ajánlattevőkkel, beszállítókkal, partnercégekkel.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: gaspar.tibor@bofood.hu

Szántó Zoltán

Szántó Zoltán

Géplakatos

A Bofood Tech Kft. projektjeiben a gépek, berendezések műszaki dokumentációja alapján vasból, acélból, rozsdamentes anyagokból és egyéb fém anyagokból gépelemeket készít, összeállít, valamint ezeket javítja és karbantartja.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget és a technológiai sorrendet.

Beállítja a gépszerkezetek, gépek működését biztosító műszaki paramétereket.

Helyszíni szemlék alkalmával a gépek ellenőrzését, telepítésekor az üzemi próbáját végzi.

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: szanto.zoltan@bofood.hu

Nemes Edmond

Nemes Edmond

Hegesztő

A BOFOOD TECH Kft. projektjeiben a gépek, berendezések műszaki dokumentációja alapján,

fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng,

villamos ív, illetve fémolvasztásos vágásra vagy egybeolvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével.

Egyedi gép alkatrészek összeállítását, összeépítését végzi a műszaki előírások figyelembevételével.

 

Telefon:+36 22/200-286

E-mail: nemes.edmond@bofood.hu

Czimmermann Sándor

Czimmermann Sándor

Mechanikai műszerész

A Bofood Tech Kft. projektjeiben a tervezőkkel és technikusokkal történt egyeztetéseknek megfelelően egyes mechanikai gépelemeket készít, szerel és azok műszaki állapotát ellenőrzi.

Előzetes egyeztetés alapján megtervezi az egyes gépelemeket és azok összeépítésének folyamatát.

Megállapítja az összeépítéshez szükséges alkatész mennyiségét és típusait. Az összeépítési tervek alapján összeszereli a részegységeket alkatrészekből, illetve a készülékeket részegységekből.

Követi a szerelési és javítási munkamenetet.

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: czimmermann.sandor@bofood.hu

Somogyi István

Somogyi István

Villamosipari technikus

A Bofood Tech Kft. projektjeiben önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű feladatokat végez.

Előzetes egyeztetés alapján megtervezi az elektronikai áramköröket az adott műszaki leírásoknak megfelelően.

Műszaki segítséget nyújt az elektronikus berendezések kutatásával és fejlesztésével, illetve a prototípusok tesztelésével kapcsolatban.

Ellenőrzi az elkészült telepítéseket biztonsági és vezérlési szempontból, illetve az új elektronikus berendezések vagy rendszerek beüzemelését is végzi.

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: somogyi.istvan@bofood.hu

Botos Zsolt

Botos Zsolt

Műszaki rajzoló

A tervezőkkel egyeztetés alapján részt vesz a gépek, berendezések szabadkézi vázlatok megtervezésében, a feladatterv kialakításában.

Meghatározza a rajzon szereplő tényleges méreteket, elkészíti a mesterrajzokat, műhelyrajzokat, részletrajzokat és térbeli ábrákat.

Megrajzolja a kiviteli tervek nyomtatott és digitális változatait, az elkészült gépekhez és berendezésekhez nyomtatott dokumentációt készít.

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: botos.zsolt@bofood.hu

Bauer Ákos

Bauer Ákos

Műszaki rajzoló

A tervező mérnök kollégákkal egyeztetés alapján részt vesz a gépek, berendezések szabadkézi vázlatok megtervezésében,

a feladatterv kialakításában.

Számítógépes tervező és rajzoló programmal elkészíti az egyedi gyártású berendezések kiviteli terveit.

Részletes műhelyrajzokat, összeállítási rajzokat készít a szerelési módszerek és egyéb műszaki információk feltüntetésével.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: bauer.akos@bofood.hu

Nyári István

Nyári István

Fejlesztő technikus

A projektekben önállóan vagy mérnöki irányítással vesz részt a vállalat saját kutatás-fejlesztési munkáiban.

Geometriai formák sablonjainak tervezése, összeszerelése. Egyedi alkatrészek összeállítása, elkészítése és dokumentálása.

Gyártáshoz kapcsolódó anyagrendelés, készletezés nyomon követése. A berendezéssel kapcsolatos karbantartási és javítási feladatok elvégzése.

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: nyari.istvan@bofood.hu

Csóri Tibor József

Csóri Tibor József

Géplakatos

A BOFOOD TECH Kft. projektjeiben a gépek, berendezések műszaki dokumentációja alapján vasból, acélból,

rozsdamentes anyagokból és egyéb fém anyagokból gépelemeket készít, összeállít, valamint ezeket javítja és karbantartja.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget és a technológiai sorrendet.

Beállítja a gépszerkezetek, gépek működését biztosító műszaki paramétereket.

Helyszíni szemlék alkalmával a gépek ellenőrzését, telepítésekor az üzemi próbáját végzi.

 

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: csori.tibor@bofood.hu

Szabó Gyula

Szabó Gyula

Gépszerelő és –karbantartó lakatos

A BOFOOD TECH Kft. gépeinek, berendezéseinek építése, összeállítása, karbantartása, javítása.

A gépek és berendezések rendeltetésszerű üzemképes állapotának biztosítása, váratlan meghibásodások okainak feltárása, elhárítása.

A termék minőségének és szerelésének ellenőrzése a műszaki leírás szerint.

 

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: szabo.gyula@bofood.hu

Papp Gábor

Papp Gábor

A BOFOOD TECH Kft. projektjeiben a villamos ipari vezető irányításával elektronikus berendezések tervezésében,

összeszerelésében, üzemeltetésében és javításában műszaki feladatokat végez.

Egyedi elektronikus berendezések kivitelezésében és fejlesztésében a vezetővel egyeztetve tervezi és kivitelezi az elektronikai áramköröket.

Telefon: +36-22/200-286

E-mail: papp.gabor@bofood.hu