Bodnárné Gáspár Zsuzsa

Bodnárné Gáspár Zsuzsa

Ügyvezető Igazgató

A cég megalapítása óta ügyvezető igazgatója a vállalatnak.
A cég vezetése mellett rész vesz az egyes projektek menedzselésében, kivitelezésében és aktív kapcsolatot tart az ügyfelekkel és a beszállítókkal.
Az irányítása alatt a vállalat pályázatot nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával „Prototípus, termék-, technológia és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú pályázaton, mellyel a vállalat előtt a hazai ügyfelek mellet megnyílnak a nemzetközi piaci lehetőségek is.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: bodnarne.zsuzsa@bofood.hu

Bodnár István

Bodnár István

Vezető kutató-fejlesztő mérnök

Belföldi és külföldi fejlesztési és kivitelezési projektek vezetője elsősorban élelmiszeripar területén.
Több mint 20 éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik az ipari gyártásban, gyártási problémák kezelésében, a technológiák, receptúrák és ipari berendezések fejlesztésében. Az utóbbi években több más iparágban is fejlesztett eljárásokat és berendezéseket, melyek új innovatív megoldásokhoz vezettek az adott iparágban.

Feltalálója a szabadalmi eljárás alatt lévő „Eljárás és berendezés két, vagy több összetevőjű, hőre keményedő élelmiszer elsősorban tojásrúd előállítására” című találmánynak.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: bodnar.istvan@bofood.hu

Nyári Tímea

Nyári Tímea

Projekt koordinátor

Közgazdasági és ügyviteli tapasztalatokkal rendelkező kollégánk, aki a Management napi munkájának támogatása mellett kimutatások, prezentációk, jegyzőkönyvek és üzleti anyagok elkészítését végzi.

Aktív és folyamatos kapcsolatot tart megrendelőinkkel, beszállítóinkkal és a hivatalos szervekkel.

Az elnyert pályázatok dokumentációs anyagainak naprakész vezetését, valamint a számlázási és munkaerő felvétellel kapcsolatos ügyintézési feladatokban nyújt segítséget.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: nyari.timea@bofood.hu

Somogyi Júlia

Somogyi Júlia

Projekt technikus

Elsődleges feladata a Bofood Tech Kft. tevékenységével kapcsolatos iktatási, adminisztratív, dokumentálási feladatok ellátása valamint az ügyvezető és a projektvezető napi munkájának segítése.

Szervezi és koordinálja az egyes projektben előirányzott eszközök és beépülő anyagok beszerzését, a beérkezett áruk dokumentumainak iktatását, valamint a projekt elszámolásához szükséges dokumentumok, fényképek, jegyzőkönyvek elkészítését.

A vállalati vezetés számára kimutatásokat, riportokat, jelentéseket készít a folyamatban lévő projektekről.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail:somogyi.julia@bofood.hu

Pulai Miklós

Pulai Miklós

Projekt manager

Élelmiszer technológus mérnökként 27 éves szakmai tapasztalat rendelkezik az élelmiszeripar több területén.

Aktív részvevője az élelmiszeripari üzemek jogszabályi előírásoknak való megfelelőségének megszerzésében, a gyártástechnológia ipari szintű standardizálásában, üzem működésének teljes körű irányításában, BRC minőségbiztosítási rendszer folyamatos fenntartásában.

Kutató-fejlesztői tevékenysége kiterjed az
innovációs technológia ipari alkalmazására, termék-, technológia- és higiéniai fejlesztésekre. üzemi dokumentációk kialakítására, bevezetésére, dolgozók képzésére, oktatására.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: pulai.miklos@bofood.hu

Fónad Sándor

Fónad Sándor

Élelmiszeripari gépészmérnök

Főbb feladatai közé tartozik a szakmai követelményeknek megfelelő, a felhasználó számára érthető, átfogó, a műszaki leírást, az automatizálás szintjének megfelelő üzemeltetési útmutatót és karbantartási utasítást tartalmazó írásos- és rajzdokumentáció összeállítása az egyes projekt elemek, infrastrukturális egységek (víz-, elektromos, stb. hálózatok), valamint az egyes berendezések dokumentációjának egységes szerkezetbe foglalása.

Részt vesz az egyedi gyártású berendezések részegységeinek tervezésében, illetve elkészíti azok műszaki dokumentációját.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: fonad.sandor@bofood.hu

Gáspár Tibor

Gáspár Tibor

Projekt technikus

A vállalt projektjeiben megtervezi, koordinálja, felügyeli és ellenőrzi a vállalat marketing tevékenységét, valamint segíti a projektben részt vevők illetve a projektvezető napi munkáját.

Naprakészen tartja a vállalat kommunikációs felületeit.

Munkája során aktív kapcsolatot tart fenn az ajánlattevőkkel, beszállítókkal, partnercégekkel.

Telefon: +36-22/200-286
E-mail: gaspar.tibor@bofood.hu

Siku János

Siku János

Projekt technikus

Feladatai közé tartozik elsősorban, a projektekkel kapcsolatos műhely feladatok ellátása, a projektek tervezésben, kialakításban való aktív részvétel és a műszaki – technikai megoldások segítése.

Tervezi, szervezi a műhely feladatokat és koordinálja az egyes műveleti lépések sorrendjét.

Szántó Zoltán

Szántó Zoltán

Géplakatos

A Bofood Tech Kft. projektjeiben a gépek, berendezések műszaki dokumentációja alapján vasból, acélból, rozsdamentes anyagokból és egyéb fém anyagokból gépelemeket készít, összeállít, valamint ezeket javítja és karbantartja.

Meghatározza a szükséges anyagmennyiséget és a technológiai sorrendet.

Beállítja a gépszerkezetek, gépek működését biztosító műszaki paramétereket.

Helyszíni szemlék alkalmával a gépek ellenőrzését, telepítésekor az üzemi próbáját végzi.

Czimmermann Sándor

Czimmermann Sándor

Mechanikai műszerész

A Bofood Tech Kft. projektjeiben a tervezőkkel és technikusokkal történt egyeztetéseknek megfelelően egyes mechanikai gépelemeket készít, szerel és azok műszaki állapotát ellenőrzi.

Előzetes egyeztetés alapján megtervezi az egyes gépelemeket és azok összeépítésének folyamatát.

Megállapítja az összeépítéshez szükséges alkatész mennyiségét és típusait. Az összeépítési tervek alapján összeszereli a részegységeket alkatrészekből, illetve a készülékeket részegységekből.

Követi a szerelési és javítási munkamenetet.

Somogyi István

Somogyi István

Villamos-ipari technikus

A Bofood Tech Kft. projektjeiben önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű feladatokat végez.

Előzetes egyeztetés alapján megtervezi az elektronikai áramköröket az adott műszaki leírásoknak megfelelően.

Műszaki segítséget nyújt az elektronikus berendezések kutatásával és fejlesztésével, illetve a prototípusok tesztelésével kapcsolatban.

Ellenőrzi az elkészült telepítéseket biztonsági és vezérlési szempontból, illetve az új elektronikus berendezések vagy rendszerek beüzemelését is végzi.

Botos Zsolt

Botos Zsolt

Műszaki rajzoló

A tervezőkkel egyeztetés alapján részt vesz a gépek, berendezések szabadkézi vázlatok megtervezésében, a feladatterv kialakításában.

Meghatározza a rajzon szereplő tényleges méreteket, elkészíti a mesterrajzokat, műhelyrajzokat, részletrajzokat és térbeli ábrákat.

Megrajzolja a kiviteli tervek nyomtatott és digitális változatait, az elkészült gépekhez és berendezésekhez nyomtatott dokumentációt készít.